ADR - wszystkich klas - podstawowy. START:01-09-2020

6.08.2020

Zapraszamy na kurs "Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR)" 

Celem kursu jest  zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

podstawowy:
Czas trwania: 19 godzin
Cena kursu : 500 zł/osoba


Sposób zakończenia kursu: Egzamin przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa - uzyskanie uprawnień ADR.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice
tel.: 32 233-31-59, 697 818 702
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl

Zapisy online:

podstawowy  Zapisz się