Drwal - Operator pilarki. START: 06.03.2018

8.01.2018

OKZ Pyskowice serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie DRWAL – OPERATOR PILARKI.

 

Cel szkolenia: to przede wszystkim zdobycie uprawnień do obsługi:
pił spalinowych, pilarek, kosiarek i wykaszarek.
Dodatkowo uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne wymagane przy pracy zawodowego drwala.

 

Warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania zadań zawodowych drwala − operatora pilarki zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141).

 

Czas trwania: 110 godzin (Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia).

 


Cena kursu: 1300 zł.

 

Szkolenie zakończone wydaniem uprawnień pozwalających na samodzielne wykonywanie zawodu i obsługi ww. urządzeń.

 

NABÓR TRWA!!!

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ, NA KURS OPERATORA PILARKI MECHANICZNEJ (52 H)

 

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice
tel.: 32 233-31-59
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl