Microsoft Office - Excel - poziom zaawansowany 20.01.2020

10.12.2019

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się jak w pełni wykorzystać wszystkie możliwości programu MS Excel w pracy administracyjno - biurowej. Dzięki zaawansowanej znajomości arkuszy kalkulacyjnych będziesz mógł lepiej analizować dane, usprawnisz pracę z nimi, a Twoja efektywność znacznie wzrośnie.


Adresaci szkolenia: Kurs przeznaczony dla osób wykorzystujących w swojej pracy komputer, które chcą nabyć umiejętność zaawansowanej obsługi i jeszcze efektywniej wykorzystywać program Excel.


Cel szkolenia: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne wykorzystania programu w celu zwiększenia efektywności codziennej pracy, przy analizie danych.


Cena szkolenia: 400,00 zł

Program szkolenia: 25 godzin lekcyjnych
1. Wstęp
2. Korzystanie z nazwanych obiektów
3. Walidacja danych
4. Praca z szerokim zestawem zaawansowanych funkcji arkuszowych
5. Praca z funkcjami tekstowymi i narzędziami do pracy z tekstem
6. Tworzenie funkcji tablicowych
7. Zaawansowane metody analizy danych
8. Tabele prleniazestawne i wykresy przestawne
9. Używanie dodatków
10. Pobieranie danych zewnętrznych
11. Konsolidowanie danych
12. Scenariusze


Więcej informacji oraz zapisy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice

tel.: 32 233-31-59 lub  697 818 702
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl