Rusztowania budowlano - montażowe metalowe-montaż i demontaż. Start: 20.05.2019

2.04.2019

Niezmiernie miło nam poinformować, że Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach otrzymał pozwolenie z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do przeprowadzenie szkoleń z zakresu: Rusztowania budowlano - montażowe metalowych

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie minimum podstawowe,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3m.

MIEJSCE KURSU:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców  Śl. 7,
tel. 32 233 31 59/kom. 697 818 702
e-mail. pyskowice@zdz.katowice.pl

CENA: 1250,00 zł (cena zawiera opłatę za egzamin państwowy i lekarz)

CZAS TRWANIA KURSU: 80 godzin

TERMIN ROZPOCZĘCIA: 20.05.2019r.

Program  kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu  Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zajęcia teoretyczne obejmują:
- zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
- dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;

- konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
- technologię montażu i demontażu rusztowań

Zajęcia praktyczne obejmują:
- prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
- ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
- kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).