MAMY TO!- PRACOWNIA OZE W ZAKRESIE POMP CIEPŁA ZATWIERDZONA

23.02.2021

MAMY TO!- PRACOWNIA OZE W ZAKRESIE POMP CIEPŁA ZATWIERDZONA

Z wielką dumą i nieukrywaną przyjemnością informujemy, że Pracownia OZE w zakresie pomp ciepła w Chorzowie  została zweryfikowana i otrzymaliśmy zgodę  UDT na realizację szkoleń. Jest to pierwsza tego typu pracownia, którą dysponuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.  Pracownia przeznaczona jest do realizacji zajęć praktycznych na kursach monterów instalacji pomp ciepła, które przygotowują słuchaczy do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie pomp ciepła.

Tym samym zapraszamy was gorąco na kurs instalatora pomp ciepła w naszych ośrodkach kursowych:

https://www.zdz.katowice.pl/zapisz-sie,957,1344