OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - DRONÓW - Teoria e-learning

14.07.2020

Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego celem uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego UAVO z uprawnieniami pozwalającymi na wykonywanie lotów w zasięgu wzroku VLOS.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

  • Ukończony 13 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
  • NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA LOTNICZO-LEKARSKIEGO
  • EGZAMIN przeprowadzony przez instruktora prowadzącego

INFORMACJE DODATKOWE:

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym prowadzonym przez instruktora. Zaliczenie egzaminu pozwala na wydanie państwowego świadectwa kwalifikacji - dodatkowy koszt wydania 46 zl płatne na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Kurs obejmuje 15 godzin zajęć teoretycznych metodą e-learningową oraz 4 godziny indywidualnych zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego.

Cena kursu: 950,00 zł/ os.

Cena obowiązuje dla uprawnień UAVO do 5 kg. Istnieje możliwość zwiększenia kategorii wagowej do 25 kg.Zapisy i informacje:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śl. 7, 44-120 Pyskowice
tel.: 32 233 21 59/697 818 702
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl