Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych G1,G2,G3. Start: 28.01.2019

16.01.2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ KWALIFIKACYJNYCH E/D – G1, G2, G3 E/D.

Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do egzaminu, celem którego jest uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji/dozoru określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.

Forma zakończenia kursu: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną nr 354 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Uzyskiwane uprawnienia: Uzyskane uprawnienia energetyczne są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.


Zakres uprawnień:


G1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
- Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
- Zespoły prądotwórcze,
- Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.


G2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
- Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
- Sieci i instalacje cieplne,
- Wymienniki ciepła,
- Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
- Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
- Sprężarki.


G3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
- Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
- Sieci gazowe.
- Urządzenia i instalacje gazowe.

 

Koszt: 250,00 zł/jedno uprawnienie

 

Nabór w toku!!!

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice
tel.: 32 233-31-59,697 818 702
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl