Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. START 15/07/2019

27.06.2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach zaprasza na kurs PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.Ponadto, te właśnie kursy pedagogiczne są adresowane również do osób prowadzących działalność gospodarczą, pragnących zatrudnić uczniów i młodocianych pracowników w celu praktycznej nauki zawodu.

Czas trwania: 80 godzin.
Cena: 1000 zł/osoba (Udział w szkoleniu zwolniony z VAT).

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice
tel.: 32 233-31-59, 697 818 702
e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl

zapisy online:

Zapisz się