„Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - wszystkie- kl III” IMBIGS.

8.01.2018

Niezmiernie miło nam poinformować, że Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach otrzymał pozwolenie z Instytutu Maszyn Budowlanych i Górnictwa Skalnego do przeprowadzenie szkoleń z zakresu: „Piły mechaniczne do ścinki drzew wszystkie typy”

 

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu: budowy i obsługi pilarek mechanicznych do ścinki drzew; technologii robót realizowanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew; zasad i przepisów bhp dot. eksploatacji ww. pilarek; dokumentacji technicznej.


CZAS TRWANIA KURSU: 36 h.

 

PROGRAM: Program naszego kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu  Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

CENA: 950,00 zł/os. (Cena zawiera opłatę za egzamin państwowy).

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew;

 

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do obsługi pilarek mechanicznych do ścinki drzew zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

MIEJSCE KURSU:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach

ul. Powstańców  Śl. 7,

tel. 32 233 31 59/kom. 697 818 702

e-mail. pyskowice@zdz.katowice.pl

 

 

Nabór w toku!!!