Prace pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV - 14.04.2020

11.02.2020

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie wykonywania technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych n/n gołych i izolowanych, oraz na liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV.

Cel kursu: zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą i umiejetnościami zmierzającymi do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych wykonywania technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych n/n gołych i izolowanych, oraz na liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV.

 

Czas trwania: 155 godz.
Koszt: 1500 zł/osoba.
Ruszamy już 14.04.2020

 

Kadra wykładowców stanowią autorzy programu szkolenia oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy branży elektroenergetycznej.

UWAGA:
Pracownicy kierowani na kurs powinni posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne E.