Prawo Jazdy kat. C. START: 18.02.2020

11.02.2020

Cel kursu: to teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C.


Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

- ukończyła 21 lat,

- posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest również posiadanie zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo posiadane prawa jazdy kategorii B.

 

Czas trwania: 50 godz. (20 teorii + 30 praktyki)

 

Nabór w toku!!!

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach,

ul. Powstańców Śl. 7

tel: 32 233 31 59 / 697 818 702

e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl