KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 02.09.2021

27.08.2021

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.  

Osoba przystępująca do szkolenia uzupełniającego powinna legitymować się zaświadczeniem ukończenia kursu dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych napędzanych, zrealizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. nr 70, poz. 650, ze zmianą: Dz. U. 2003, nr 65, poz. 603).        

Zajęcia praktyczne oraz egzamin odbędzie się w Gliwicach, ul. Stzrelców Bytomskich 25.

ROZPOCZĘCIE KURSU: 02.09.2021 r., godz. 15:00

Cena kursu: 350 zlotych (cena z egzaminem UDT)

 

Po kursie organizujemy egzamin przed komisją UDT.

Możemy pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów. Z nami masz pewność, że zdobędziesz uprawnienia.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

OKZ Pyskowice, ul. Powstańców Śl. 7

32 233 31 59/ 697 818 702

pyskowice@zdz.katowice.pl