PRACE POD NAPIĘCIEM PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NA NAPIĘCIU DO 1kV - LINIE NAPOWIETRZNE GOŁE ORAZ IZOLOWANE, LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA ROZDZIELCZE

PRACE POD NAPIĘCIEM PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NA NAPIĘCIU DO 1kV  -  LINIE NAPOWIETRZNE GOŁE ORAZ IZOLOWANE, LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA ROZDZIELCZE.

                                                             

Celem kursu jest zdobycie uprawnień w zakresie wykonywania technologii prac pod napięciem  na liniach  napowietrznych n/n gołych i izolowanych oraz liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV.

 

Pracownicy kierowani na szkolenie powinni:

- posiadać kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na 

   napięciu do    1 ( zaświadczenie kwalifikacyjne E )

- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z brakiem przeciwwskazań do pracy 

   na  wysokości

- posiadać instrukcję organizacji bezpiecznej pracy,

sprzęt ochrony indywidualnej (kask, pasoszelki +linka do szelek, rękawice elektroizolacyjne, rękawice ochronne skórzane, słupołazy)

 

Kadrę  wykładowców stanowią  autorzy  programu  szkolenia  oraz  wysoko wykwalifikowani pracownicy  branży elektroenergetycznej. Szkolenie realizowane na poligonie energetycznym Dzierżno

 

Czas trwania szkolenia:  146  godzin.

 

Koszt szkolenia:  2500,00 zł/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT.

 

Planowane termin rozpoczęcia: 02.01.2024, godz. 9.00

Pliki do pobrania