Prace pod napięciem (PPN dla elektromonterów) - 26.11.2021

22.10.2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie wykonywania technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych n/n gołych i izolowanych, oraz na liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV.

Cel kursu: zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą i umiejetnościami zmierzającymi do uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych wykonywania technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych n/n gołych i izolowanych, oraz na liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV.

 

Czas trwania: 155 godz.


Zajęcia teoretyczne w formie samokształcenia kierowanego, zajęcia praktyczne na poligonie energetycznym. 

Kadra wykładowców stanowią autorzy programu szkolenia oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy branży elektroenergetycznej.

UWAGA:
Pracownicy kierowani na kurs powinni posiadać:

- kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na
napięciu do 1 ( zaświadczenie kwalifikacyjne E )
- aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z brakiem przeciwwskazań do pracy
na wysokości
- sprzęt ochrony indywidualnej (kask, pasoszelki +linka do szelek, rękawice
elektroizolacyjne, rękawice ochronne skórzane )

 

Istnieje możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia.


Więcej informacji oraz zapisy w
Ośrodek  Kształcenia Zawodowego 
Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice
tel.: 697 818 702