PRACE POD NAPIĘCIEM PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH NA NAPIĘCIU DO 1kV - LINIE NAPOWIETRZNE GOŁE ORAZ IZOLOWANE, LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA ROZDZIELCZE

PRACE POD NAPIĘCIEM PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

NA NAPIĘCIU DO 1kV  -  LINIE NAPOWIETRZNE GOŁE ORAZ IZOLOWANE, LINIE KABLOWE I URZĄDZENIA ROZDZIELCZE

                                                             

Celem kursu jest zdobycie uprawnień w zakresie wykonywania technologii prac pod napięciem  na liniach  napowietrznych n/n gołych i izolowanych oraz liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV.

 

Pracownicy kierowani na szkolenie powinni:

- posiadać kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na 

   napięciu do    1 ( zaświadczenie kwalifikacyjne E )

- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z brakiem przeciwwskazań do pracy 

   na  wysokości

- posiadać instrukcję organizacji bezpiecznej pracy,

sprzęt ochrony indywidualnej (kask, pasoszelki +linka do szelek, rękawice elektroizolacyjne, rękawice ochronne skórzane, słupołazy)

 

Kadrę  wykładowców stanowią  autorzy  programu  szkolenia  oraz  wysoko wykwalifikowani pracownicy  branży elektroenergetycznej Na czas szkolenia uczestnikom użyczamy  specjalistyczny  sprzęt do PPN. Szkolenie realizowane na poligonie energetycznym Dzierżno

 

Czas trwania szkolenia:  155  godzin.

 

Koszt szkolenia:  1800,00 zł/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT.

 

Planowane termin rozpoczęcia: 08.11.2021

Pliki do pobrania