Prawo jazdy kategorii B

16.07.2021

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B(samochód osobowy).
Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pamiętaj!!! Aby zapisać się na kurs, potrzebujesz PKK, który wyrabiasz w Wydziale Komunikacji - urzędu miasta lub gminy, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Do wyrobienia PKK potrzebne:

Wniosek o wydania prawa jazdy

Badania lekarskie

1 zdjęcie

Dowód osobisty/paszport

Osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców + ksero 2 dowodów osobistych rodziców

Serdecznie zapraszamy również na kategorię C!!!!!
Więcej informacji oraz zapisy

Ośrodek  Kształcenia Zawodowego
Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice

tel. 32 233 31 59/ 697 818 702

e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl