Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy)

27.08.2021

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C(samochód ciężarowy).
Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pamiętaj!!! Aby zapisać się na kurs, potrzebujesz PKK, który wyrabiasz w Wydziale Komunikacji - urzędu miasta lub gminy, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Do wyrobienia PKK potrzebne:

  • Wniosek o wydania prawa jazdy
  • 1 zdjęcie
  • Dowód osobisty/paszport
  • ukończony 21 rok życia,
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • prawo jazdy kat. B lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B

 

Więcej informacji oraz zapisy

Ośrodek  Kształcenia Zawodowego 
Powstańców Śląskich 7, 44-120 Pyskowice

tel. 32 233 31 59/ 697 818 702

e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl