Ergonomia stanowiska pracy. Nabór w toku.

3.10.2023

OKZ Pyskowice serdezcnie zaprasza na szkolenie z zakresu " ERGONOMIA STANOWISKA PRACY".

 

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu naukę dokonywania samodzielnej oceny stanowiska pracy oraz wdrożenie zasad organizacji i projektowania prawidłowo funkcjonującego stanowiska.

 

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych. 

 

Program szkolenia: 

1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy.

2. Zasady organizacji i projektowania.

3. Biochemika ciała-umiejętności dot.prawidłowej pozycji przy pracy siedzącej.

4. Czynniki odpowiedzialne za powstawanie dolegliwości bólowych i wad.

 

Korzyści płynące ze szkolenia:

zwiekszenie produktywnosci pracowników poprzez wypracowanie u nich umiejetności oceny prawidłowo funkcjonujacego stanowiska pracy i mozliwości korygowania niewłasciwych ruchów i nawyków przy pracy.

 

Uzyskiwane uprawnienia:

            „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 227 poz. 186)

 

Szkolenie skierowane jest do Klienta Biznesowego - cena za kurs indywidualnie uzgadniana ze zleceniodawcą.

 

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach, ul. Powstańców Śl. 7,

tel. 32/ 233- 31-59 / 697-818-702,

e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl.

 

Serdecznie zapraszamy.