Pierwsza pomoc przedmedyczna. Nabór w toku.

3.10.2023

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia, w przypadkach typowych urazów i nagłych zachorowań.

 

Efekty kształcenia:

Absolwent:
- zna zasady udzielania pierwszej pomocy
- zna sposoby rozpoznawania i postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia
- potrafi udzielić pomocy podczas typowych urazów
- zna ogólne zasady postępowania w wybranych urazach głowy, klatki piersiowej i brzucha 

 

Czas trwania: 8 godzin.

 

Koszt: 200,00 zł/os. Większe grupy szkoleniowe wyceniane indywidualnie.

 

Uzyskiwane uprawnienia:

            „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz. U. Nr 227 poz. 186).

 

Szczegółowe informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach, ul. Powstańców Śl. 7,

tel. 32/ 233- 31-59 / 697-818-702,

e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl.

 

Serdecznie zapraszamy.