Prace pod napięciem (PPN dla elektromonterów)
02.01.2024

28.11.2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie wykonywania technologii prac pod napięciem na liniach napowietrznych n/n gołych i izolowanych, oraz na liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 1 kV.

Program szkolenia obejmuje min:

  • poznanie technologii, definicji i przepisów z zakresu PPN
  • charakterystyki linii oraz urządzeń rozdzielczych 
  • nauki wykonywania prac elementarnych i pełnych technologii.

Czas trwania: 146 godz.
Cena: 2500,00 zł. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT.

Zajęcia prowadzone są codziennie od godzin porannych.

Kadra wykładowców stanowią autorzy programu szkolenia oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy branży elektroenergetycznej.

UWAGA: Pracownicy kierowani na kurs powinni posiadać:

- kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych na
napięciu do 1kV (zaświadczenie kwalifikacyjne E)
- aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z brakiem przeciwwskazań do pracy
na wysokości
- sprzęt ochrony indywidualnej (kask, pasoszelki +linka do szelek, rękawice
elektroizolacyjne, rękawice ochronne skórzane, słupołazy)

Istnieje możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia.

Korzyści z kursu:

  • zdobycie uprawnień do pracy w zawodzie elektromontera.

Więcej informacji oraz zapisy:

Ośrodek  Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach
ul. Powstańców Śląskich 7
tel.: 697 818 702
e-mali: pyskowice@zdz.katowice.pl