Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy). START: 15.01.2024

24.09.2023

Serdecznie zapraszamy osoby zaiteresowane zdobycie uprawnień do kierowania samochodem ciężarowym.

 W ramach kursu zapewniamy:

 • Doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • Własne samochody i place manewrowe
 • Miłą atmosferę

Program szkolenia:

 • poznanie przepisów ruchu drogowego
 • zasady przewozu ładunku
 • niezbęde umiejętności obsługi samochodu ciężarowego

WAŻNE!!! Aby zapisać się na kurs, potrzebujesz PKK, który wyrabiasz w Wydziale Komunikacji - urzędu miasta lub gminy, właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Do wyrobienia PKK potrzebne:

 • wniosek
 • 1 zdjęcie
 • dowód osobisty/paszport
 • ukończony 21 rok życia,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • prawo jazdy kat. B lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B

Czas trwania kursu: 50 godzin (20 h teorii i 30 godzin praktyki)

Koszt: 3600 zł

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w godzinach popołudniowych. Zajęcia praktyczne umawiane indywidualnie z kursantem.

 

Zapraszamy również na kursu w ramach Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej. Zapisując sie na dwa kursy jednocześnie naliczany jest rabat w wysokości 400 zł!!!

 

Więcej informacji oraz zapisy:
 
OKZ Pyskowice
ul. Powstańców Śląskich 7
tel 32 233 31 59
kom. 697 818 702
pyskowice@zdz.katowice.pl